Värdeförvaring

När du väljer skåp, utgå ifrån vad som skall förvaras i skåpet.

Dokumentskåp
Brandklassat skåp utan stöldskyddsklassning. Brandklassat för att klara pappersdokument.
Finns i brandklasserna 60, 90 och 120 min
Observera att datamedia ej bör förvaras i dokumentskåp utan datamediainsats.

Säkerhetsskåp/vapenskåp
Stöldskyddat skåp, enligt SS 3492, utan brandklassning. Lämplig för förvaring av vapen, cigaretter,
nycklar, mediciner mm. När polisen kräver ett klassat skåp enl. SS 3492 för vapenförvaring, så är
det ett säkerhetsskåp man ska köpa. Försäkringsbolagen godkänner i regel en kontantförvaring
på 1 basbelopp i detta skåp.

Brandklassade stöldskyddsskåp
Inbrottstestat skåp inom testnormen SS 3492 men med lägre klassning än säkerhetsskåp.
Förekommer i många fall med brandklassning enligt dokumentskåp. I vissa fall medföljer det
en innehållsförsäkring där premien är betald första året.