Passersystem

För att förenkla och säkerställa att bara personer med rätt behörighet kommer in i din fastighet, är ett passagesystem lösningen för dig. Du styr enkelt vem, var och när personer får tillträde till dina lokaler. Passersystemet kan integreras med porttelefoni, bokningssystem och med larm.

Ett urval av våra produkter

Passerläsare med tydliga funktioner.

Enkelt att larma på/av byggnaden.

Passerläsare är helt integrerad i R-CARD 5000-systemet och kan fritt kombineras med andra läsare, boknings- eller manöverpaneler + Porttelefoner. Programmering och administration görs enkelt och centralt från R-CARD M5-programmets klient. Porttelefonen ansluts direkt till undercentralen UC-50 samt TEL-50.

 

VAKA – ett komplett system för hela fastigheten