Låssystem

Ett bra låssystem utgör grunden i ett säkerhetsystem. Det finns låssystem för alla verksamheter. Exempelvis med eller utan kopieringsskyddade nycklar, med eller utan elektronik etc. Oavsett vilken systemstorlek eller typ som efterfrågas, erbjuder vi en säker och behovsanpassad lösning.

I pextra+ låssystem är nyckelskyddet (nyckel och cylinder) förhöjt med en nyckelprofil som är tillverkad med en speciell fräsmetod som försvårar manipulation. pextra+ är ett premium låssystem från dormakaba anpassat för komplexa låssystem med höga säkerhetskrav.

 • Patent på nyckel och cylinder till 2032
 • Flexfunktion ger möjlighet att få nya nycklar utan låsbyte
 • Servicecylinder (SAT) för tillfälligt tillträde på dina villkor utan att kompromissa om säkerheten
 • Säker nyckelhantering via licensierade återförsäljare

Perfekt för att skapa enkla men komplexa låssystem och för att styra tillträde till alla användare.
Du bestämmer vilka nycklar som ska öppna vilka dörrar.

 • Patent på nyckel och cylinder
 • Certifierad cylindrar enligt SSF3522 och EN1303 finns i flera modeller
 • Certifierade cylindrar kan ingå i av försäkringsbolag Godkänd Låsenhet
 • Förhöjt dyrk- och manipulationsskydd på certifierade cylindrar
 • Skydd mot angrepp

Cylindertyper

 • Ovala cylindrar enligt skandinavisk låshusstandard
 • Runda cylindrar enligt skandinavisk låshusstandard
 • Europacylindrar
 • Cylindrar för postboxar
 • Skåpcylindrar
 • Dörrnyckeltuber
 • Hänglås